Rodin

Auguste Rodin var en fransk konstnär som föddes 1840. Han är mest känd för sina skulpturer av människor och djur, ofta med fokus på starka känslor. Förutom skulpturer gjorde Rodin också anmärkningsvärda verk inom teckning, fotografi och grafik.

Rodin började sin konstnärliga karriär som modelltecknare och kom att bli elev till skulptören Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Han blev snabbt känd för sitt mästerliga hantverk och sin förmåga att skapa livfulla och verklighetstrogna skulpturer.

Skulptur som symboliserar kunskap och filosofi

Rodins mest kända verk måste vara ”The Thinker”, en skulptur av en man som tänker djupt, som fortfarande ofta används som en symbol för filosofi och kunskap. Andra berömda verk inkluderar ”The Kiss” och ”The Gates of Hell”.

Ett livsverk som är otroligt inflytelserikt

Rodin var en pionjär inom modern skulptur och hans arbete har haft enormt stor inverkan på konstvärlden. Han är ofta betraktad som en föregångare till den moderna konsten och hans tekniker och stil har influerat många efterföljande konstnärer. Detta trots att han själv inte hade någon ambition om att förnya konsten. Rodins verk mötte motstånd och kritik när han levde men betraktas numera som bland de viktigaste livsverken inom konsten.